Závěrečná obědnávka

Pokud souhlasíte s navrženým programem výletu (kurzu), vyplňte prosím závěrečnou objednávku. Na jejím základě Vám bude místo závazně zarezervováno.

Pokud dojde k jakýmkoli změnám po zaslání této objednávky (změna počtu osob, jiná doba příjezdu …), co nejdříve nás prosím o této skutečnosti informujte.

Děkujeme a těšíme se na Berušce.

Adresa školy
Kontaktní osoba
Účastníci
Termín a cena
Stravování Den1:

Den2:

Den3:

Den4:

Den5:

Program

Příjezd:
Ostatní:
Všeobecné podmínky účasti na akci pořádané CK Beruška:
Tyto všeobecné podmínky podrobně upravují vzájemný vztah a právní poměry mezi CK Beruška a fyzickou osobou (objednatelem, dále klientem).
S odesláním závazné objednávky klient souhlasí s všeobecnými podminkami účasti na akci pořádané CK Beruška.
Klient má právo vyžadovat sjednané a zaplacené služby v plném rozsahu. Má právo na veškeré základní informace týkající se pobytu. Klient musí být neprodleně seznámen se všemi změnami, ke kterým došlo ze strany CK Beruška. Při porušení smluvních povinností ze strany CK Beruška má klient právo na odstoupení od objednávky, případně na vrácení částky odpovídající míře porušení daných povinností.
Klient má právo kdykoliv před zahájením akce objednávku stornovat, a to písemnou, doporučenou formou. Zrušení nabývá platnosti dnem doručení. Pokud klient odstoupí od objednávky, je povinen zaplatit CK storno poplatky, a to ve výši:
• 25 % z celkové ceny akce ....... storno více jak 30 dní před začátkem akce
• 50% z celkové ceny akce ...... storno 30 dní a méně před začátkem akce

CK je pojištěna proti úpadku dle § 6, zák. č. 159/1999 Sb. CK je pojištěna na odpovědnost za škodu subjektu působících v cestovním ruchu.
Veškeré údaje uvedené v objednávce slouží výhradně pro potřeby CK a nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty ke komerčním účelům.

Zajímavé odkazy

Copyright©2016 CK Beruška