Vánoce plné super dárků Vám přeje Beruška a její kamarádi.

foto_slider
foto_slider
Letní tábory, školní výlety
foto_slider
zábava pro všechny
foto_slider foto_slider
foto_slider foto_slider foto_slider foto_slider foto_slider foto_slider
pro nejmenší
Pohádkové tábory, výlety, rodinné tábory
KOUZLIT JE SNADNÉ
foto_slider foto_slider foto_slider
pro dobrodruhy
Fantasy
MAGIE JE KOLEM NÁS
foto_slider
foto_slider foto_slider foto_slider
Outdoor
foto_slider
OSTROV ZATRACENÍ
pro milovníky adrenalinu
foto_slider foto_slider foto_slider
pro ty, co se nikdy neleknou
Horor
TEMNÝ LES UKRÝVÁ TAJEMSTVÍ
foto_slider

Vánoce plné super dárků a hlavně pohodičku Vám přeje Beruška a její kamarádi.

Galerie

X

1

LETNÍ TÁBOR 2018

Prihláška na tábor - objednávkový formulář

Pokud k nám chcete jet na tábor, postupujte prosím podle následujících kroků.

  • Vyberte si termín a typ tábora, na který chcete jet, pokud jste tak již neučinili.
  • Objednejte si místo na táboře. Objednávku lze nejjednodušeji provést pomocí níže uvedeného formuláře. Pro objednání tábora lze také využít naše kontaktní telefony.
  • Po odeslání objednávkového formuláře vyčkejte na potvrezní Vaší objednávky od CK Beruška, které Vám bude zasláno na uvedený email. V případě, že nedojde k potvrzení do 7 dnů od Vašeho zaslání objednávky, kontaktujte nás telefonicky.
Pořadatel

Mgr. Kamil Kučera - CK Beruška, Český Dvůr 105, 580 01 Havlíčkův Brod, Tel.: 569 422 279, 603 754 792

Objednatel
(Magda Šílená) (Beruščí 25, Lípa 45)
(Počátky, Lípa ) (58001, bez mezery)
(737123456, bez mezer) (magdlou@centrum.cz)
Táborník (nevyplňujte v případě, že se hlásíte na Rodinný tábor)

(Ota Šílený)

(050512)

(Filip Šílený)


(Hedvika Šílená)

Přidat sourozence
Táborníci - rodina (vyplňte pouze v případě, že se hlásíte na Rodinný tábor)

(Magda Šílená)
 
(050512)

(Jitka Šílená)


(035189)

(Pepa Šílený)(Lubor Šílená)(Maxmilián Šílený)

Přidat další táborníky
Přidat další rodiče
Termíny, ceny za osobu 2019 * (zatrhěte, o jaký termín máte zájem):

Fantasy, pohádkové, hororové a outdoorové tábory.

Netradiční tábory

Pozn.: více informací o uvolněných místech na obsazených bězích tel.: 603754792
Platby a zálohy 2017 (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Číslo účtu: KB Havl. Brod 2770510217/0100 (variabilní symbol – rodné číslo přihlašovaného dítěte1/táborníka1 bez části za lomítkem)

Pokud potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte nás a neplaťte zálohu!!

Záloha týdenní a čtrnáctidenní tábory: 2.000 Kč za přihlášené dítě (splatná dle vš. pod. do 14 dnů od potvrzení objednávky)

Záloha Rodinný tábor: 1.000 Kč za osobu (splatná dle vš. pod. do 14 dnů od potvrzení objednávky)

Doplatek tábora uhraďte nejpozději do 13. 5. 2019!!!

Slevy (zatrhněte slevu, na kterou máte nárok):

Slevy za Beruščí pas - pokud nevíte, na jakou slevu za pas máte nárok, zjistíte to zde.

Sleva za dítě/táborníka1
Sleva za dítě/táborníka2
Sleva za dítě/táborníka3

Sleva za kamaráda - další slevu lze uplatnit, pokud díky Vám pojede nějaký Váš kamarád. Sleva za každého nově přihlášeného kamaráda 100 Kč.

Důležité: Slevy lze uplatnit i dodatečně po odeslání objednávky. V případě pochybností si před doplacením zbývající částky telefonicky ověřte výši Vaší slevy.
Všeobecné podmínky účasti na letním táboře pořádaném CK Beruška:
Tyto všeobecné podmínky podrobně upravují vzájemný vztah a právní poměry mezi CK Beruška a fyzickou osobou (objednatelem, dále klientem).
Závazná objednávka tábora trvá 14 dní od potvrzení objednávky CK Beruška. V této době je třeba zaplatit uvedenou zálohu převodním příkazem na účet č.2770510217/0100, nedohodne-li se klient a CK jinak. Pokud toto neproběhne v daném termínu, objednávka se ruší. Zbylou část úhrady tábora je klient povinen uhradit do termínu uvedeného v objednávce, a to bankovním převodem, osobně nebo jiným způsobem, se kterým budou obě strany souhlasit. Pokud klientovi na tábor přispěje zaměstnavatel, je třeba uvést potřebné informace pro fakturaci.
Klient má právo vyžadovat sjednané a zaplacené služby v plném rozsahu. Má právo na veškeré základní informace týkající se pobytu na táboře. Klient musí být neprodleně seznámen se všemi změnami, ke kterým došlo ze strany CK Beruška. Při porušení smluvních povinností ze strany CK Beruška má klient právo na odstoupení od přihlášky, případně na vrácení částky odpovídající míře porušení daných povinností.
Klient má právo kdykoliv před zahájením tábora objednávku stornovat, a to písemnou, doporučenou formou. Zrušení nabývá platnosti dnem doručení. Pokud klient odstoupí od přihlášky, je povinen zaplatit CK storno poplatky, a to ve výši:
• 25 % z celkové ceny tábora ....... více jak 60 dní před začátkem tábora
• 50 % z celkové ceny tábora ....... mezi 60. a 31. dnem před začátkem tábora
• 100% z celkové ceny tábora ...... od 30. dne před začátkem až do ukončení tábora

CK je pojištěna proti úpadku dle § 6, zák. č. 159/1999 Sb. CK je pojištěna na odpovědnost za škodu subjektu působících v cestovním ruchu.
Veškeré údaje uvedené v objednávce slouží výhradně pro potřeby CK a nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty ke komerčním účelům.


Před odesláním objednávky je nutné souhlasit se všeobecnými podmínkami. Po jejich potvrzení se objeví tlačítko na odeslání objednávkového formuláře.

Facebook

Youtube

Zajímavé odkazy

katalog
lanáč
skiareal
sportik